Gebiedsontwikkeling / milieu

IMG_1970

Referenties gebiedsontwikkeling

Consultancy of projectanagement

  • Ontwikkeling energievoorziening Greenport Venlo
  • Ontwikkeling Energieweb Zuidplaspolder
  • Duurzaam glastuinbouwgebied Waddenglas (Sexbierum)
  • Ontwikkeling energie-infrastructuur Euroborg
  • Ontwikkeling Energy Innovation Park (Alkmaar)
  • Verduurzaming bedrijventerrein Hattemerbroek
  • Duurzame waterberging Haarlemmermeer
  • Ontwerp Aquacultuurpark Terneuzen
  • Planontwikkeling AgriportA7 (vanuit Grontmij)
  • Inrichtingsplan Bloembollengebied Hollands Bloementuin (vanuit Grontmij)
  • Aanpak verzilting Wieringermeer (Zoetwaterplan)
  • Waterberging Woudmeer en Speketerspolder (vanuit Grontmij)
  • Water- en baggerplan Alkmaar (vanuit Grontmij)
  • Ontwerpvisie Randmeer Noordoostpolder (inzending EO Wijers prijsvraag)
  • Meervoud, meer dan een randmeer. Ontwerpvisie voor het Wieringerrandmeer (vanuit Grontmij)
  • Idee ZB, een initiatiefplan voor drijvende werkeenheden Zandput Boekelermeer Alkmaar
  • Hermeandering van de  Ruiten Aa, Westerwolde (vanuit Min. LNV)
  • Herinrichtingsplan veenweidegebied Kalverpolder nabij Zaanse Schans

 

IMG_0685